„Резиденшъл Билдинг – Парк Черковна“ I гр. София, ул. “ Хр. Павлович“ 1

„Резиденшъл Билдинг – Парк Черковна“ I

гр. София, ул. “ Хр. Павлович“ 1

Мениджър продажби

Илия Стоянов
Нова Билд БГ
гр. София, ул. „Тодорини кукли“ № 20